Termoizolacja natryskowa ścian, stropów, fundamentów, pasów betonowych, infrastruktury.