TERMOIZOLACJA ELEWACJI I FUNDAMENTÓW. 3mm SFEROLIT – zamiast 10 cm wełny mineralnej.
Kompleks kilku budynków objętych konserwatorem zabytków.