Targi Renowacji:  Den Bosch, Holandia na targi budowlane RENOVATIE www.renovatiebeurs.nl

W dniach 23-25 maja 2018 firma ATHENA PROPERTY MANAGEMENT Sp. z o.o. uczestniczyła w wizycie studyjnej  na Targach RENOWACJI do Den Bosh w Holandii. Celem wyjazdu była aktywna promocja naszego innowacyjnego produktu do termoizolacji SFEROLIT – ceramiczna farba do malowania.

Wszystkim naszym przyszłym partnerom poznanym podczas targów dziękujemy za zainteresowanie produktem SFEROLIT.
Dziękujemy również organizatorowi za świetnie zorganizowany wyjazd na targi RENOVATIE, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, Wydział Inicjatyw Rozwojowych – mam nadzieję, że spotykamy się za rok na targach w Den Bosh Holandia.

 

„Dofinansowanie udziału w wyjeździe zostało udzielone w ramach realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa

II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU”.
Wideorelacja: www.youtube.com