CERTYFIKACJA SFEROLIT - NORMY, STANDARDY

Przeznaczenie lub zastosowanie produktu SFEROLIT:

  • w przemyśle budowlanym, w celu przygotowania termoizolacji oraz ochrony akustycznej powierzchni elementów konstrukcji budynków i budowli,
  • w budowie maszyn, do ochrony wewnętrznych powierzchni nadwozi pojazdów, w tym do części transportu kolejowego, przed korozją, kondensacją i wibracją podczas pracy,
  • w energetyce do nakładania dodatkowej izolacji termicznej rurociągów i urządzeń.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Bezpieczeństwo wyrobów w UE. Oznakowanie CE potwierdza, że SFEROLIT spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, a także, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.

CERTYFIKACJA ECM

Certyfikacja jakości i bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem.

CERTYFIKACJA CTEC

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION – CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EUROPEJSKIEJ

PKN EN 1504-2:2004, System 4

Deklaracja właściwości użytkowych. Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.

PKN EN 1062-3:2008

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton — Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody. Ustalono metodę oznaczania przepuszczalności wody przez powłoki, systemy powłokowe i produkty podobne, stosowane na zewnętrzne mury. Metoda ta jest przydatna dla powłok i systemów powłokowych na podłożach porowatych, takich jak cegła, beton i tynki.

PKN EN 1542

W normie określono metodę pomiaru przyczepności przez odrywanie: nanopreparat sferolit, jako systemy ochrony powierzchniowej stosowane do ochrony i napraw betonu.

PKN EN ISO 7783:2011

Farby i lakiery — Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej — Metoda z zastosowaniem naczynka. Ustalono metodę oznaczania współczynnika przenikania pary wodnej przez farby, lakiery, powłoki, systemy powłokowe i produkty podobne.

CERTYFIKACJA PRODUKTU SFEROLIT - DOTYCZY KRAJÓW UE