REALIZACJE:

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu, Ukraina

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego w nowym sarkofagu nad nieaktywnym jądrem w elektrowni jądrowej w Czarnobylu , Ukraina. Zapewniło zmniejszenie różnic temperatur oraz zminimalizowanie efektu skraplania się zwiększając bezpieczeństwo sarkofagu (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Wykonawca sarkofagu – VINCI Construction.

Nadmorski apartamentowiec GREEN WOOD.

Budowa nowego, luksusowego apartamentowca nad brzegiem Morza Czarnego w Odessie.
Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższyło wskaźnik oporu termicznego stropów i fundamentów (powierzchnia betonowa) przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszony mechanicznie (natryskowo), co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Powierzchnia termoizolacji na budynku 1.500,00 m2

Realizacja budowy: 2017-2018

Transport kolejowy - wagony pasażerskie

SFEROLIT – ochrona i malowanie karoserii wagonów kolejowych osobowych i towarowych.
W procesach produkcyjnych, naprawach wagonów pasażerskich i budowie nowych wagonów towarowych wykorzystywane są nowoczesne technologie, innowacyjne materiały ochronne i wysoko wydajny sprzęt zarówno w produkcji krajowej, jak i zagranicznej. Technologia przygotowania powierzchni karoserii wagonów i tworzenia ochronnej i zewnętrznej powłoki obejmuje obróbkę strumieniową, nakładanie warstwy materiału antykorozyjnego i zewnętrznej powłoki lakierniczej, którą wykonuje się za pomocą poliuretanu lub innych wysokiej jakości emalii.

Realizowana modernizacja dotyczy nakładania powłok ochronnych: cynkowanie, gruntowanie, termoizolacja „SFEROLIT” (dla wagonów osobowych). Wagony wyposażone są w system ogrzewania, chłodzenia i kontroli wilgotności powietrza oraz system zamkniętego obiegu powietrza o stałym wielostopniowym filtrowaniu.

Zastosowana metoda ochrony metali żelaznych przed korozją ma zalety znanych wcześniej sposobów cynkowania na gorąco i powłok malarskich. Stosując podwójny systemem ochrony, powłoka zapewnia “aktywną” ochronę katodową i “pasywną” barierę ochronną. W 2013 roku LTD “Tesma-LUX” w połączeniu z PJSC “DNIPROVAGONOREMSTROY” opracowali regulacje dotyczące realizacji prac nad zastosowaniem powłoki izolacyjnej podczas poważnych napraw wagonów pasażerskich.

Przeprowadzono badania podczas wdrażania powłoki termoizolacyjnej SFEROLIT – modernizacja nadwozia wagonów pasażerskich. Dokonano również badań porównawczych, a osiągnięte wyniki analizy porównawczej SFEROLIT i innych produktów podobnego pochodzenia (z innych krajów) wykazały, że SFEROLIT posiada wyższe wartości techniczne i fizyczne od innych produktów. Tym samym SFEROLIT wysuwa się jako lider nanotermoizolacji w Europie. W oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzonych testów zarząd PJSC “DNIPRVAGONOREMSTROY” podjął decyzję o zastosowaniu powłoki SFEROLIT (termoizolacja, ochrona akustyczna) jako głównej powłoki izolacyjnej, która zapewnia regulacyjne wymogi dotyczące ochrony wagonów pasażerskich przed utratą ciepła i zmniejszeniem współczynnika hałasu drgań.

Wielkość dostaw materiału „SFEROLIT” do PJSC “DNEPROVAGONOREMSTROY” na okres od 2013 r. do chwili obecnej wyniosła ponad 140 000 litrów, co pozwoliło firmie na modernizację wagonów pasażerskich w liczbie 270 sztuk.

Sąd Administracyjny i Apelacyjny. Obiekty pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków.

Generalna przebudowa kompleksu kilku budynków oraz termomodernizacja wszystkich budynków w celu zagospodarowania byłego Okręgu Wojskowego Odessa, Ukraina, Odessa, ul. Gagarin Prospect 16 na Obiekty Sądu Apelacyjnego w Odessie, Ukraina.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższyło wskaźnik oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3,5 mm). Zastosowano Sferolit, który został pokryty białym tynkiem elewacyjnym. Nanoszono go mechanicznie (natryskowo), co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Powierzchnia termoizolacji ścian preparatem SFEROLIT to 7.500,00 m2
Obiekty są pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków. Termomodernizacji dokonano na przełomie 2017/2018 roku.

Osiedle mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”

Osiedla mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”. Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną pasów betonowych. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony pasów betonowych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie.

hotel i kompleks mieszkalny

Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną ścian. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony ścian przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit barwiony zgodnie z kolorem elewacji i nakładany mechanicznie.

budynki szkoły średniej

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit kolorowano zgodnie kolorem fasady i nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną ścian. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony ścian przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit barwiony zgodnie z kolorem elewacji i nakładany mechanicznie.

Przemysł lekki i ciężki

Sektor wojskowy

RUROCIĄGI, INFRASTRUKTURA 

Malowane całej infrastruktury budynku (instalacje c.o., c.w.u., gaz, ropa) w celu zminimalizowania efektu skraplania wody, ochrony przed poparzeniami (zwiększenie bhp), zminimalizowanie utrat ciepła zimą i ochrona przed wysokimi temperaturami. Grubość warstwy  do 3 mm.

TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

Malowane od wewnątrz czołgi ukraińskie w celu zmniejszenia różnic temperatur latem i zimą. Grubość warstwy 3 mm.

.