SPOSÓB UŻYCIA NANOPREPARATU

  1. Przed naniesieniem płynu należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła na średnich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
  2. Następnie na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię za pomocą pędzla, wałka albo pistoletu do malowania nanoszony jest Sferolit.
  3. Jakość, jednorodność oraz funkcjonalność powłoki zapewnia 3-warstwowe naniesienie Sferolitu na izolowaną powierzchnię (dopuszczalne jest dodawanie wody w ilości nie większej niż 100 ml na 1 litr preparatu).

WŁAŚCIWOŚCI PODCZAS NANOSZENIA:

Wydajność w jednej warstwie wynosi 0,8 – 1,0 l / m2, w zależności od jakości przygotowanej powierzchni i sposobu nanoszenia. Czas wyschnięcia nałożonej warstwy przy grubości warstwy do 1mm przy temperaturze +20˚С i względnej wilgotności do 60% – 3 godz. Powłokę należy nanosić przy temperaturze powietrza od +5 do +35˚С.

Maksymalna grubość nanoszonej każdej warstwy nie powinna przekroczyć 1 mm, kolejne warstwy powinny być nanoszone nie wcześniej niż po całkowitym wyschnięciu każdej naniesionej wcześniej warstwy.